Egerszeginfo logo

Hírek

2017.10.11

Pedagógus elismerések


Díszoklevéllel tüntettek ki 31 nyugdíjas pedagógust. A több évtizedes munka elismeréseit kedd délután a Városi Hangverseny- és Kiállító teremben adták át.

Twitter

A rendezvényt Vigh László országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd a Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda Kis u. Székhelyóvodája óvodásainak műsorát csodálhatták a résztvevők. 
Ezt követően Balaicz Zoltán polgármester ünnepi köszöntő beszéde következett, majd a Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskolája tanulóinak színvonalas műsora következett.
Végül a kitüntetések átadására került sor Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő által.

Díszoklevél: 31 fő (1 fő arany és gyémánt díszoklevelet is kapott)

Arany: 14 fő
Gyémánt: 14 fő
Vas: 4 fő
Pedagógus Szolgálati Emlékérem: 8 fő

Díszokleveles pedagógusok 2017 

 

Név

Nyugdíjba ment

Díszoklevél

1.

Vadvári Tiborné

(Ludányi Gabriella)

Deák SZKI

Gyémánt (60)

2.

Benedek Béláné

(Gombos Ilona)

Zala Megyei Tanács Művelődési Osztály

Gyémánt (60)

3.

Iványi Ildikó

Deák SZKI

Arany (50)

4.

Bérczes Györgyné

(Kertész Emerencia)

Landorhegyi Általános Iskola

Vas (65)

5.

Bazsika Elemérné

(Sáfár Elvira)

József Attila Általános Iskola

Gyémánt (60)

6.

Szabó Jenőné

(Gajda Mária)

Ady Endre Iskola

Arany (50)

7.

Pankasz Istvánné

(Pércsy Julianna)

Ady Endre Iskola

Vas (65)

8.

Egervári Mária

Landorhegyi Általános Iskola

Arany (50)

9.

Bánhidi Ferencné

(Horváth Erzsébet)

Petőfi Sándor Általános Iskola

Arany (50)

10.

Dr. Vajda István

Zrínyi Miklós Gimnázium

Arany (50)

11.

Spilák Józsefné

(Járai Ilona)

Pedagógiai Intézet

Arany (50)

12.

Janzsó Éva Erzsébet

József Attila Általános Iskola

Gyémánt (60)

13.

Kerese Lászlóné

(Ekler Margit)

Izsák Imre Általános Iskola

Vas (65)

14.

Szabolcs Péter

 

Arany (50)

15.

Lakics Albertné

(Erőss Margit)

József Attila Általános Iskola

Vas (65)

16.

Dr. Radnóti Béláné

(Darabánt Éva)

Landorhegyi Általános Iskola

Gyémánt (60)

17.

Dr. Szabó Ágnes

Ady Endre Iskola

Arany (50)

18.

Kellermann Lászlóné

(Bazsó Mária)

Apáczai ÁMK

Gyémánt (60)

19.

Darabos Gézáné

(Farkas Ilona)

Eötvös József Iskola

Gyémánt (60)

20.

Hegyi Lajosné

(Bakos Jolán)

Öveges József Iskola

Gyémánt (60)

21.

Salamon Sándor

Pályaválasztási Intézet

Gyémánt (60)

Arany (50)

22.

Bogár Gyuláné

(Verebélyi Mária)

Ady Endre Iskola

Arany (50)

23.

Módi Ferenc

Komját Aladár Kollégium

Gyémánt (60)

24.

Balogh Zoltán

Széchenyi István SZKI

Arany (50)

25.

Dr. Kustosné Simonffy Zsuzsanna

Pais Dezső Általános Iskola

Gyémánt (60)

26.

Horváth Jenő

Általános Iskola

Bucsuszentlászló

Gyémánt (60)

27.

Varga Sándorné

(Pónácz Margit)

Petőfi Sándor Általános Iskola

Gyémánt (60)

28.

Cuba Béláné

(Bogatin Klára Anna)

Landorhegyi Általános Iskola

Gyémánt (60)

29.

Balogh Szilárd

Hadkiegészítő Parancsnokság

Arany (50)

30.

Molnár Ernőné

(Pónácz Mária)

Pais Dezső Általános Iskola

Arany (50)

31.

Pintér László

Ganz Ábrahám SZKI

Arany (50)

 

Életrajzok 

1. Bánhidi Ferencné sz. Horváth Erzsébet (arany-50) 

1967-ben a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben szerzett általános iskolai tanítói oklevelet. Pedagógus pályafutását a Hahóti Általános Iskolában kezdte, innét a Vasboldogasszonyi általános iskolába került, majd 1969-től a Zalaegerszegi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított egészen nyugdíjba vonulásáig. 

2. Bogár Gyuláné sz. Verebélyi Mária (arany-50) 

Pedagógus pályafutását, mint képesítés nélküli tanító Nován kezdte, majd 1967-ben a Szombathelyi Tanítóképzőben kézhez kapta tanítói oklevelét. Ezután egy évig Pókaszepetken tanított, innét Zalaegerszegre az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába került, ahol nyugdíjba vonulásáig tanított. 

3. Egervári Mária, sajnos rendezvényen nem tudott részt venni 

4. Iványi Ildikó (arany-50) 

1967-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakon szerzett általános iskolai tanári oklevelet. Pedagógus pályafutását képesítés nélküli óvónőként kezdte, majd tanított Mikekarácsonyfán, Zalabaksán, Gutorföldén, innét Zalaegerszegre a Martos Flóra Leánykollégiumba kerül, ahol nevelőtanárként dolgozott. 1975-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetem magyar szakán szerzett középiskolai tanári diplomát, ez időszakban már a Deák Ferenc Egészségügyi, Óvónőképző és Faipari Szakközépiskolában tanított, ahol 24 évig egészen nyugdíjba vonulásáig tevékenykedett. Nyugdíjba vonulása után 3 évig óraadó volt a Zrínyi Miklós Gimnáziumban és egy magán iskolában idegenvezetőket tanított 4 évig. 

5. Molnár Ernőné sz. Pónácz Mária (arany-50) 

1967-ben kapta kézhez magyar-történelem szakos tanári oklevelét a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Pedagógus pályafutását Tekenyén kezdte, mint képesítés nélküli pedagógus, innét áthelyezésre került Csáfordra, majd a Ságodi Általános Iskolában folytatta pedagógus hivatását immár okleveles magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként. 1977-ben a Pais Dezső Általános Iskolába került, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A tanítás mellett volt gyermek mozgalmi vezető, ellátta az ifjúságvédelmi feladatokat, helytörténeti szakkört vezetett, megbízást kapott szakmai munkaközösség vezetői teendők ellátására is. Kiváló munkáját kitüntetésekkel ismerték el. 

6. Spilák Józsefné sz. Járai Ilona (arany-50) 

1967-ben kapta kézhez középiskolai testnevelői tanári oklevelét a Magyar Testnevelési Főiskolán. Pedagógus pályafutását a Zrínyi Miklós Gimnáziumban kezdte, majd a Zala Megyei Tanács VB. Művelődési Osztályára került testnevelési és sport főelőadói munkakörbe. Szervezte és irányította a megye általános- és középiskolai tanórai és tanórán kívüli testnevelését, diák sportját. Kidolgozója volt a városi gyógytestnevelési rendszernek. Ezt követően a Zala Megyei Pedagógiai Intézet igazgatóhelyetteseként, később igazgatójaként tevékenykedett. Az intézmények összevonását követően a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet Szakképző Iskola pedagógiai szakértői, a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöki feladatait látta el. Óraadóként oktatott a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán. Kiváló munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 

7. Dr. Szabó Ágnes (arany-50) 

Magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1967-ben kapta kézhez.

Tanári pályafutása végig Zalaegerszeghez kötődött, 26 esztendeig a Deák Ferenc Szakközépiskolában tanított, innen az 1993/94-es tanévtől az Ady Iskolában újonnan alakult művészeti gimnáziumban tevékenykedett egészen nyugdíjazásáig. Ezt követően még 2 évig óraadó tanár volt. Tevékenyen bekapcsolódott városunk kulturális életébe, tagja volt a Szivárvány Tv-s vetélkedő és a Visszapillantó tükör című rádiós irodalmi játék győztes csapatainak. 1988-ban Budapesten az ELTE-n ledoktorált magyar nyelvészetből. 2001-ben Zalaegerszegért díjat kapott. 

8. Szabó Jenőné sz. Gajda Mária (arany-50) 

Pedagógus pályafutását 1961-ben képesítés nélküli nevelőként kezdte az Újirázi Általános Iskolában innen a Zalahalápi Általános Iskolába került. Közben az Esztergomi Tanítóképző intézetben tanítói oklevelet kapott. 1971-től a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskolában folytatta munkáját. Itt az alsó tagozat minden évfolyamán és minden tantárgyat tanított tantárgy csoportos, egész napos és Zsolnay módszerrel. 

9. Balogh Szilárd (arany-50) 

1967-ban szerzett matematika szakos általános iskolai tanári oklevelet a Szegedi Tanárképző Főiskolán, illetve az Egyesített Tiszti Iskola tábori tüzér szakán folytatott tanulmányokat. Ezt követően Tapolcán a rakéta dandárnál teljesített szolgálatot, ahol a sorállományú katonák harci kiképzése, gyakorlati oktatása, valamint a leendő rakétás hivatásos és tartalékos tisztjelölteket képezte. Később a Zala megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi parancsnokságon dolgozott, ahol ellátta a mozgósításkor bevonult tartalékos állomány Összkövetelményi Program szerinti képzését.

10. Balogh Zoltán (arany-50) 

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és népművelési előadói diplomáját Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1967-ben kapta kézhez.

Pályafutásának főbb állomáshelyei: Andráshidai ÁG. Medosz Kultúrotthona, Nagykanizsa Hevesi Sándor Művelődési Központ, Kőolajbányászati Technikum, Családi Ünnepeket Szervező Iroda, Babócsa, Csömödéri Általános Iskola. Innen Zalaegerszegre került és egészen nyugdíjba vonulásáig a Széchényi István Műszaki Középiskolában tanított. 

11. Pintér László (arany-50) 

1967-ben végzett Szegeden a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika szakán. Tanári munkáját két középiskolában töltötte Vasváron, majd a Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Gépészeti Technikum és Szakközépiskolában. Mindkét helyen tanított matematikát és fizikát. Aktívan bekapcsolódott a felnőttoktatásba, részt vett a diákok tanulmányi versenyre való felkészítésében is. A tanítás mellett ellátott osztályfőnöki teendőket is. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 

12. Szabolcs Péter (arany-50) 

1967-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Pedagógus pályafutását a Zrínyi Miklós Gimnáziumban kezdte és mint óraadó a város több középiskolájában is tanított. Pedagógus munkáját 1974-ig folytatta, majd mint szobrászművész  meghatározó személyisége lett mind a helyi, mind az országos képzőművészeti életnek. Alkotásait számos hazai és külföldi kiállításon megcsodálhatja a művészetkedvelő közönség, Magyarországon és külföldön több mint félszáz köztéri szobra látható. Szabolcs Péter eddigi munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. 

13. Dr. Vajda István (arany-50)

sajnos rendezvényen nem tudott részt venni. 

1967-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán matematika-fizika-ábrázológeometria szakon. Ezt követően a Zrínyi Miklós Gimnáziumba helyezkedett el. Kezdetben matematikát és fizikát tanított majd később mindinkább matematikát. 1979-ben matematikából egyetemi doktori fokozatot szerzett. Több szakmai cikke is megjelent "A Matematika tanítás" kiadványban.

Tanári működése alatt törekedett arra, hogy a matematika tantárgyat tanítványai számára érthetővé tegye. Fontosnak tartotta a tehetségekkel való foglalkozást. Rendszeresen vezette az iskolai és a központi szakköröket, versenyeket. Tanítványai sikeresen szerepeltek a matematikai versenyeken. Szaktanári tevékenysége mellett megyei matematikai szakfelügyelő volt, ellátta az iskola igazgatóhelyettesi, később az igazgatói teendőit. Nyugdíjba vonulásáig szaktanárként, osztályfőnökként, megyei szaktanácsadóként tevékenykedett. 43 éves tanári pályafutását számos kitüntetéssel ismerték el. 

14. Bazsika Elemérné sz. Sáfár Elvira (gyémánt-60) 

1957-ban szerzett biológia, földrajz szakos tanári oklevelet a pécsi Tanárképző Főiskolán. Pályakezdő éveiben a zalacsányi általános iskolában, Kútfejen és Lentiben tanított. 1978-ban került Zalaegerszegre, ahol nevelőtanárként és óraadó tanárként tevékenykedett. Utolsó munkahelye a József Attila Általános Iskola volt, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 

15. Benedek Béláné sz. Gombos Ilona (gyémánt-60) 

Tanítói oklevelét 1957-ben az Állami Teleki Blanka Tanító és Tanítónőképzőben szerezte. Pedagógus pályafutását Kazincbarcikán kezdte, majd később került Zalaegerszegre, ahol először Andráshidán, később a Petőfi Általános Iskolában tanított. 1968-tól a Zala Megyei Tanács VB. Művelődési Osztályán továbbképzési felügyelői feladatot látott el. A Továbbképzési Kabinet megalakulásával szakfelügyelői munkakört töltött be.

16. Cuba Béláné sz.: Bogatin Klára (gyémánt-60) 

A Pécsi Állami Pedagógiai Főiskolán szerzett magyar-orosz szakos általános iskolai tanári oklevelet 1957-ben. Pályafutását Kútfejen az általános iskolában kezdte, majd Zalaegerszegre a Liszt Ferenc Általános Iskolába került. Főbb állomáshelyei a Dr. Hamburger Jenő Általános Iskola, Pais Dezső Általános Iskola, Martos Flóra Középiskolai Leánykollégium, ahonnét 1991-ben ment nyugdíjba. 

17. Darabos Gézáné sz.: Farkas Ilona (gyémánt-60) 

1957-ben szerzett tanítói képesítést a pápai állami tanítónőképzőben. Gyakorló éveit Sümegcsehiben töltötte, majd 1958-ban Zalaegerszegre került az Ady Endre Általános Iskolába, ahol tanítói beosztásban dolgozott. Később kinevezték a zalaegerszegi járás alsó tagozatos szakfelügyelőjévé. A Városi Tanács Művelődési Osztályán tanulmányi felügyelőként tevékenykedett. 1978-ban a Népköztársaság úti Általános Iskola igazgatóhelyettese lett. Ezután nyugdíjazásáig a Csonkahegyháti Körzeti Általános Iskola Igazgatója volt. 

18. Hegyi Lajosné sz. Bakos Jolán (gyémánt-60) 

1957-ben a Zalaegerszegi Állami Teleki Blanka Tanító és Tanítónő Képzőben szerzett tanítói oklevelet. Pályafutását a Vasboldogasszonyi Általános Iskolában kezdte, majd a Lickóvadamosi iskolába került, ezt követően tanított Iborfián. Pedagógus pályafutását az Andráshidai Általános iskolában fejezte be 1993-ban nyugdíjba vonulása miatt. 

19. Janzsó Éva (gyémánt-60) 

1957-ben tett tanítói képesítést a Teleki Blanka Tanító és Tanítónő Képzőben. Tanítói pályafutása Salomváron kezdődött, ahol 1-3 összevont osztályt tanított. 1958-ban a Zala Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályán előadói munkakörben dolgozott, közben biológia, földrajz szakos tanári képesítést szerzett. Ezt követően 30 évig a József Attila Általános Iskolában dolgozott, melyből 17 évig az iskola vezetői teendőit látta el igazgatóként. 

20. Kellermann Lászlóné sz.: Bazsó Mária (gyémánt-60) 

Tanítói oklevelét a Zalaegerszegi Állami tanítóképző intézetben kapta kézhez 1957-ben. Pedagógus pályafutásának főbb állomáshelyei: Általános Iskola Perkáta, Adony, Zalaszentlőrinci Általános Iskola, Városi Tanács Művelődési Osztálya, Pais Dezső Általános Iskola és az Apáczai ÁMK, ahonnét 1993-ban nyugdíjba vonult. 

21. Dr. Kustosné Simonffy Zsuzsanna (gyémánt-60) 

1957-ben szerzett tanítói diplomát a Zalaegerszegi Teleki Blanka Tanító és Tanítónőképzőben. Gyakorló éveit a Zalaistvándi Általános Iskolában töltötte. 1963-tól Zalaegerszegen a József Attila, a Petőfi és a Dózsa György Általános Iskolákban tanított. Közben Pécsett magyar és történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 1968-ban a Zalaegerszegi Városi Művelődési Osztályon tanulmányi felügyelőként tevékenykedett. 1977-től egészen nyugdíjba vonulásáig a Pais Dezső Általános Iskola igazgatói feladatait látta el. 

22. Dr. Radnóti Béláné sz.: Darabánt Éva (gyémánt-60) 

1957-ben az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán kapta kézhez magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelét. Tanári pályafutását Gáván kezdte, majd később Zalaszentgrótra került. 1960-tól Zalaegerszegen a József Attila Általános Iskolában és a Landorhegyi Általános Iskolában tanított 1991-ig nyugdíjba vonulásáig. 

23. Vadvári Tiborné sz . Ludányi Gabriella (gyémánt-60)

1957-ben az ELTE Természettudományi Kar matematika-fizika szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet. Pedagógus pályafutását a Zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumban kezdte, ahol a matematika mellett ábrázoló geometriát is tanított. Innét először a Zrínyi Miklós Gimnáziumba, majd a Deák Ferenc Szakközépiskolába került. Tanította a levelező tagozatos tanulókat is, ezen kívül az egyetemre készülő diákoknak előkészítő foglalkozásokat tartott. A Deák Ferenc Szakközépiskolában a tanítás mellett az iskola igazgatóhelyettesi teendőit is ellátta, továbbá feladata volt az óvónői szak felügyelete is. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 

24. Varga Sándorné sz.: Pónácz Margit (gyémánt-60)

A zalaegerszegi Állami Teleki Blanka Tanító és Tanítónőképzőben szerzett tanítói diplomát 1957-ben. Gyakorlóéveit Zalavégen töltötte. 18 év után került Zalaegerszegre a Petőfi Általános Iskolába, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig, 1993-ig tanított. 

25. Horváth Jenő (gyémánt-60) 

1957-ben vette kézhez tanítói oklevelét a zalaegerszegi Tanítóképzőben. Gyakorló évét Bagodvitenyéden töltötte, majd Kisbucsán tanított felsőtagozaton. Időközben elvégezte a Pedagógiai Főiskolát Pécsett, ahol rajz-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelet kapott. Később áthelyezésre került Nemeshetésre, onnét Pölöskére. A tanítás mellett ellátta a zalaegerszegi járási - városi rajz munkaközösség szakmai vezetői teendőit is. 

26. Módi Ferenc (gyémánt-60) 

1957-ben fejezte be tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ez év őszétől a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Technikumban kezdett tanítani. 1979-ben a Komját Aladár Középiskolai Fiúkollégiumba került, ahonnan 1995-ben igazgatóként vonult nyugdíjba. 

27. Salamon Sándor (arany-50 és gyémánt-60) 

1957-ben szerzett tanítói diplomát Zalaegerszegen az Állami Teleki Blanka Tanító és Tanítónőképzőben. Pedagógus pályafutását a Kerecsenyi Általános Iskolában kezdte. Főbb állomáshelyei a nemeshetési, bocföldi, botfai, baki általános iskolák. Dolgozott ifjúságvédelmi munkakörben, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pedagógiai csoportjának vezetőjeként, majd a Zala Megyei Pedagógiai Intézetben az intézet kiadmányainak gondozásával foglalkozott. 1967-ben rajz-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett Pécsi Tanárképző Főiskolán. 

28. Bérczes Györgyné sz.: Kertész Emerencia (vas-65) 

1951-ben került a lispeszentadorjáni Általános Iskolába képesítés nélküli tanítónak. 1952-ben a zalaegerszegi Tanítóképzőben kapott tanítói oklevelet. Továbbra is a lispeszentadorjáni Általános Iskolában tanított egészen 1975. augusztusáig. Munkája mellett 1972-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 1975. szeptemberében került a zalaegerszegi Hamburger Jenő Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig 1984. szeptemberéig tanított. Nyugdíjasként még 6 évig napközis nevelőként dolgozott és 1990-ben fejezte be az aktív munkát. 

29. Kerese Lászlóné sz.: Ekler Margit (vas-65)
 

A zalaegerszegi Állami Tanítóképző befejezése után a milejszegi Általános Iskolában töltötte gyakorló éveit. Állomáshelyei: Dobronhegyi Általános Iskola, Nagypáli, Pálfiszeg, Böde, Petőhenye. Nyugdíjazásáig a Csácsi Általános Iskolában tanított. Munkahelyeinek változásait a körzetesítés, létszámcsökkenés miatti iskolamegszüntetések okozták. Nyugdíjazása után hat évet a Béke ligeti Általános Iskolában és négy évet a Gyógypedagógiai Fejlesztő és Továbbképző Központban dolgozott. 

30. Lakics Albertné sz.: Erős Margit (vas-65) 

1951-ben végzett tanítóként a Zalaegerszegi Állami Tanítóképzőben. Gyakorlóéveit a Nagylengyeli Általános Iskolában töltötte. Oklevelének kézhezvételét követően továbbra a Nagylengyeli Általános Iskolában tanított. 15 év után a Petőhenyei Általános Iskolába került, majd 1979-től a Zalaegerszegi József Attila Általános Iskola pedagógusa lett, ahol egy korrekciós osztály tanításával bízták meg. 1986 szeptemberétől nyugdíjas éveit tölti. 

31. Pankasz Istvánné sz.: Pércsy Julianna (vas-65) 

Tanítói pályafutását 1951-ben kezdte a bánokszentgyörgyi Általános Iskolában. 1956. augusztusában a zalaegerszegi Jókai utcai Általános Iskolába kapott napközis nevelői beosztást. Az iskola megszűnése után a Dózsa György Általános Iskolában, majd az Ady Endre Általános Iskolában tanított.

Az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem díjat adományozott több évtizedes nevelő-oktató munkájuk elismeréséül az alábbi pedagógusoknak: 

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája

Kovácsné Horváth Mária 

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Radnóti M. u. Székhelye

Balaskóné Goldfinger Lívia

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi S. u. Tagóvodája

Winklerné Vincze Jolán 

Zalaegerszegi Napsugár u. Tagóvodája

Oláhné Csák Zita

Seressné Lóránt Éva 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Űrhajós u. Székhelye

Simonné Kozma Aliz

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi u. Tagóvodája

Vas Zoltánné

Zsálek Sándorné

 

 


Szóljon hozzá...


Programajánló

2024. június
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Cégadatbank

Autó, motor

Autó, motor

Itt bármit megtalál ami az autójával kapcsolatos lehet. Új- és használtautó kereskedéseket, szak-szerelőket, hivatalos márkszervizeket.
Egészségügy

Egészségügy

Természetes dolog, hogy minden ember számára a saját, és családja egészsége a legfontosabb.
Elektronika

Elektronika

Vásárolni szeretne valamilyen új elektronikai berendezést? Akár háztartási gépet, akár szórakoztató elektronikai berendezés...
Építőipar

Építőipar

Építkezik? Vagy lakását szeretné felújítani, korszerüsíteni? Nagyon öszszetett folyamatok ezek, és természetesen nem olcsó beruházás...
Faipar

Faipar

Portálunk ezen listáján bemutatjuk azokat a vállalkozásokat melyek a fakitermeléstől kezdődően a bútorgyártásig segítik...
Fémipar

Fémipar

Esztergályost, lakatost vagy hegesztőt keres? Kovácsoltvas kerítést szeretne, vagy csak a felesleges vashulladéktól kíván megszabadulni?
Kereskedelem

Kereskedelem

Talán az egyik legátfogóbb csoportot magába foglaló kifejezés a KERESKEDELEM szó. Nehéz is átfogóan egy általános leírást adni...
Szabadidő

Szabadidő

Kikapcsolódásra, felüdülésre vágyik? Vagy aktívan szeretné eltölteni idejét barátai, családja társaságában?
Számítástechnika

Számítástechnika

A számítógép már olyan szinten az életünk részévé vált, hogy nélküle már el sem lehet képzelni az életet. Szinte minden területen megkönnyíti dolgunkat...
Szépségápolás

Szépségápolás

Itt bármit megtalál ami megszépülését, felfrissülést, és a természetes séget segíti. Nők is, és férfiak egyeránt megtalálhatják a nekik megfelelő szolgáltatást.
Szolgáltatás

Szolgáltatás

Az egyik legtartalmasabb listázásunk. Itt szinte minden olyan témakört megtalál amit az előzőekben nem tudtunk egyértelműen rendszerbe sorolni.
Vendéglátás

Vendéglátás

Az alábbi listáról kiválaszthatja kedvenc vendéglőjét, fagyizóját, de lehetősége nyílik akár azonnali szállásfoglalásra is a hotelek és panziók sokaságából.
Lap tetejére
Impresszum | ÁFSZ, adatvédelem, cookie-szabályzat